Säännöt

Power Jump toimii ERJ:n alaisuudessa ja noudattaa jaoksen sääntöjä, mutta sen lisäksi näissä arvokilpailuissa ovat omat erityisrajoitteensa.
* Sääntömuutos 20/05/2022

  • Sama hevonen voi ottaa osaa vain yhteen (1) luokkaan koko kilpailuissa.
   > Sama ratsastaja sen sijaan voi ilmoittaa kisoihin useamman hevosen. 
  • Ratsukon kapasiteetin rataesteiltä on oltava vähintään 120 cm.
   > Matalin kisoissa oleva luokka Privileged hypätään tällä tasolla.
  • PJ-arvoluokkaan ei ilmoittauduta erikseen.
   > Arvoluokkaan kvaalaudutaan menestyksen perusteella.
  • Hevosen on oltava ilmoittautuessa vähintään 5-vuotias.
   > Kisat eivät sovellu liian nuorille ja kokemattomille ratsuille.
   • Hevosella on oltava ennestään vähintään 10 tulosta rataesteiltä.
    > Hevosella on oltava aiempaa kokemusta.
    – ERJ:n alaisista, myös VRL-profiilin statistiikka hyväksytään
    – Tuloksen ei ole pakko olla sija
  • Jos luokat jäävät vajaiksi, ne voidaan paikata keksityillä NPC-hahmoilla.
   > Tällä lisätään realismia. Vähimmäisluokkakoko on 30, sen yli NPC-hahmoja ei käytetä. Tuloksissa huomioidaan kuitenkin se, ettei NPC-hahmo sijoitu luokassaan, vaan sen kunnian saavat aina ”oikeat hahmot”. NPC-täytehahmot on merkitty selkeästi osallistujalistalle.
   – Jos täytehahmoja ei käytetä, mutta luokkakoko jää alle 10 osallistujan, kvaalautuu arvoluokkaan vain voittaja
  • Kaikista luokista (paitsi tuotosluokasta) noin 0-5% osallistujista saa hylkäyksen.
   > Realismilisä. Prosenttiosuus arvotaan, mutta suhteutetaan osallistujamäärään.
   – Tuloksissa ilmoitetaan myös ratsukoiden saamat kuvitteelliset virhepisteet
  • Erikoisluokkaan ilmoittautunut, mutta tuotoksen lähettämättä jättänyt ratsukko siirretään automaattisesti tasoaan vastaavaan perusluokkaan.
   > Tämä antaa enemmän aikaa luoda tuotostaan ja vähentää pelkoa siitä, että unohtaessaan tai kiireen yllättäessä, paikkansa koko kisoissa menettäisi. 
  • PJ-voittajahevoset menettävät osallistumisoikeutensa tuleviin Power Jump -kisoihin.
   > Näin turvataan se, ettei sama hevonen saa titteliä kahdesti ja useammalla on mahdollisuus se voittaa. 
   • Osallistumisen yhteydessä on ilmoitettava hevosen sivujen osoite.
    > Sivuilta tarkistetaan osallistumisoikeus.
   • Osallistumisen yhteydessä tulee ratsastajan ilmoittaa etu- ja sukunimensä sekä maa, jota edustaa.
    > Realismilisä; tietojen ei tarvitse vastata oikean elämän henkilön tietoja. 

Luokat

Luokkakoko on 50 (vähimmäiskoko mielellään 30). Power Jumpissa hypätään aina samat luokat. Vuoteen 2018 asti mukana oli myös 110 cm -luokka, joka kuitenkin vähäisten osallistujamäärien johdosta jätettiin pois. Sponsorien on mahdollista saada näistä itselleen jokin nimikkoluokka, josta jaetaan erityispalkinnot.

1. Privileged (120 cm)
2. Jumbo (130 cm)
3. Champion (140 cm)
4. Master (150 cm)
5. Grand Prix (160 cm)
6. Erikoisluokka/kutsuvierasluokka (tuotosluokka, taso väliltä 1-5)
7. Power Jumper (arvoluokka, taso väliltä 1-5)

Tuotosluokka

Tuotosluokka (käytetään myös termejä erikoisluokka tai kutsuvierasluokka) on vuoden 2021 kisoista lähtien jaettu kahtia tekstipainotteiseen ja kuvapainotteiseen alaluokkaan. Tekstipainotteiseen luokkaan kuuluvat kaikki sellaiset tuotokset, joissa pääpaino on tekstissä, kuten tarinat. Kuvapainotteiseen luokkaan kuuluvat kaikki sellaiset tuotokset, joissa pääpaino on kuvassa, kuten piirrokset ja esimerkiksi pelikuvat.

 • Jos tuotos on sekoitus molempia, sekä kuvaa, että tekstiä, osallistuja määrittelee itse kumpaa puolta haluaa tuotoksestaan painotettavan ja ilmoittautuu sen mukaiseen luokkaan.
 • Jos osallistujia on jommassa kummassa tuotosluokan alajaottelussa alle 5, ne yhdistetään yhdeksi luokaksi vanhaan tapaan.
 • Tuotosluokkaan rekrytoidaan erikseen kommentaattoreita, jotka jakavat positiivissävytteistä palautetta tuotoksen tehneille osallistujille.

Tuotosten arviointi

Molemmissa tuotosluokissa on vähintään kolme (3) tuomaria, jotka pisteyttävät tuotokset asteikolla 1-5. Tuomarointi on anonyymi siten, etteivät osallistujat tiedä kuka tuomari on antanut mitkäkin pisteet (ketkä ovat tuomareita on kuitenkin julkista, samoin järjestäjät ja toiset tuotostuomarit tietävät tuomaripisteytyksen). Tuotostuomari ei voi itse osallistua tuomaroimaansa tuotosluokkaan.
Ensimmäisessä arvosteluvaiheessa tuomarit käyvät tuotokset läpi ja kategorioivat ne 1-5 tähden ryhmiin. Tämän jälkeen he käyvät tuotokset läpi vielä uudelleen sillä kertaa tähtikategoria kerrallaan ja asettavat tuotokset tarkempaan paremmuusjärjestykseen.
Pääkriteeri töiden arvioinnissa on Power Jump -leimaisuus. Tekstituotoksissa se tarkoittaa, että Power Jump (ja lisäksi mielellään vuosi, jos se järkevästi katsoen ja tuotokseen sopien on mahdollista) on mainittuna (myös otsikointi riittää). Lisätunnistettavuutta lisäävät maininnat oikeasta kisapaikasta (tallin nimi, maa) sekä referointi mahdollisiin muihin osallistuneisiin ratsukoihin tai henkilökuntaan nimeltä. Kuvatuotoksissa voi käyttää PJ:n virallista logoa, PJ-lyhennettä tai Power Jump -mainintaa (esimerkiksi televisiosta tuttuun tapaan kisaselosteinfossa). Tunnisteeksi riittävät myös kisakutsusta löytyvien esteiden käyttö ja tunnistettavasti sama kisapaikka (järjestyspaikan esittelyyn paneutuminen ja sen hyödyntäminen esim. oikeanlaisten rakennusten tai ratakartan suhteen) sekä selkeä teemavärien hyödyntäminen. Kyseessä olevan kisamaan lippu on myös plussaa. Kaikkia näitä seikkoja ei tarvitse olla yhdessä työssä, mutta mitä enemmän niitä käyttää ja mitä selvemmin tuotos on tunnistettavissa juuri kyseisen vuoden Power Jump -tapahtumaksi, sen paremmat pisteet se voi saada.
Vuodesta 2022 lähtien tuotoksiin on tuotu lisämausteena teema. Joka vuosi 2022 lähtien kilpailuilla on ollut jokin aiheteema (kahden teemavärin lisäksi). Vuonna 2022 teema on kaikki taivaallinen. Tämän teeman selkeä tai symbolinen hyödyntäminen tuotosta luodessa antaa bonuspisteitä!

⭐⭐⭐⭐⭐ 5 tähden tuotos:

 • (Teema-aihe on selkeästi tai taitavasti esitettynä tuotoksessa.*)
 • Tuotos vastaa erinomaisesti tehtävänantoa (on selkeästi tunnistettavissa kyseisen vuoden Power Jumpiin liittyväksi, ja kisainfoa sekä esittelyä on yksityiskohtaisesti ja huolellisesti hyödynnetty).
 • Tuotoksessa on mukana vähintään kolme seuraavista: PJ-leima (logo, nimi tai lyhenne), tunnistettava kisaeste, tunnistettava kisapaikka, tunnistettava kisamaa.
 • Tuotoksessa on tuotu esille koko ratsukko; sekä ratsastaja, että hevonen, ja he ovat tunnistettavissa.
 • Tuotokseen on onnistuttu luomaan suurkilpailuiden tunnelmaa.
 • Tuotos erottuu edukseen ja jää mieleen useiden ihanien tuotosten joukosta.
 • Tuotos aiheuttaa WOW-fiiliksen tai on muutoin pysäyttävä / erityisen mielenkiintoinen / erikoisen omintakeinen.
 • Tuomarille: Mikä teki tuotoksesta erityisen mieleenpainuvan? Perustele!

⭐⭐⭐⭐ 4 tähden tuotos:

 • Tuotos vastaa hyvin tehtävänantoa (on tunnistettavissa kyseisen vuoden Power Jumpiin liittyväksi).
 • Tuotoksessa on mukana vähintään kaksi seuraavista: PJ-leima, tunnistettava kisaeste, tunnistettava kisapaikka, tunnistettava kisamaa.
 • Tuotokseen on onnistuttu luomaan kilpailuiden tunnelmaa.
 • Tuotoksessa esiintyy koko ratsukko.
 • Tuotos erottuu edukseen.
 • Tuomarille: Mikä loi erityisen kisatunnelman? Perustele!

⭐⭐⭐ 3 tähden tuotos:

 • Tuotos vastaa tehtävänantoa (liittyy kyseisen vuoden Power Jumpiin).
 • Tuotoksessa on mukana vähintään yksi seuraavista: PJ-leima, tunnistettava kisaeste, tunnistettava kisapaikka, tunnistettava kisamaa.
 • Tuotoksessa esiintyy koko ratsukko.
 • Tuomarille: Mikä oli tuotoksen vahvuus?

⭐⭐ 2 tähden tuotos:

 • Tuotos vastaa tehtävänantoa vain osittain:
  liittyy Power Jumpiin vain yleisellä tasolla, ja/tai;
  on heikosti tunnistettavissa juuri kyseisen vuoden kisaan, ja/tai;
  keskittyy hahmoon ratsukon sijaan.
 • Tällainen on esimerkiksi tarina, joka keskittyy johonkin menneen vuoden PJ-kilpailuun nykykisan sijaan; jossa keskiössä on joku sivuhenkilö, eikä itse kyseessä oleva ratsukko (jolle tuotos on tehty); tai piirros, jossa keskiössä oleva este ei ole tunnistettavissa kyseisen kilpailun esteeksi.
 • ”Kahden tähden” tuotoksen voi tehdä tarkoituksella, mikäli aikaa on rajallisesti, ja tavoitteena on yksinkertaisesti varma pääsy arvoluokkaan.
 • Tuomarille: Mikä tuotoksessa nosti sen yhden tähden kategoriasta?

⭐ 1 tähden tuotos:

 • Tuotos ei vastaa tehtävänantoa (ei näennäisesti liity Power Jumpiin tai edes estekilpailuihin).
 • Tällainen on esimerkiksi suttuinen kuva, jossa on pelkästään hevosen pää; tilanne, joka ei liity mitenkään kilpailuihin (eivät yhdistettävissä millään tavoin Power Jumpiin); tai useita kirjoitusvirheitä sisältävä vaikeasti luettava tarina, joka käsittelee pelkästään ratsastajaa mainitsematta hevosta kertaakaan.
 • ”Yhden tähden” tuotoksen voi tehdä tarkoituksella, mikäli aikaa on rajallisesti, ja tavoitteena on yksinkertaisesti varma pääsy arvoluokkaan.
 • Tämän kategorian kynnys on matala, jotta mahdollisimman moni kokemastaan osaamisestaan ja ajanpuutteesta huolimatta uskaltaisi osallistua tuotoksen kera.

* Teema-aiheen toteutuminen ei ole välttämätön kriteeri!

Tuotostuomareille huomioksi
 1. Tähtikategorioille ei ole ”kiintiöitä”, vaan kaikki tuotokset arvotetaan niiden ansaitsemaan kategoriaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 5 tähden tai 1 tähden tuotoksia ei välttämättä ole ollenkaan, tai kaikki tuotokset voivat olla esimerkiksi 4 tähden arvoisia.
 2. Hyväksyttäviä tuotoksia ei hylätä, joten jokainen tuotoksen tehnyt pääsee arvoluokkaan. Ainoa hylkäysperuste on, että työ on todistettavasti ”vanha työ” (ei tehty kyseistä Power Jumpia varten, vaan uudelleenkäytetty). Tätä varten on olemassa tähtikategoria 1, johon on matala kynnys päästä mukaan, kunhan työ on uusi.
 3. Pääkriteeri tuotosarvioinnissa on kyseisen vuoden Power Jump -henkisyys, ja kuinka se on yksityiskohdillaan tuotu ilmi.
 4. Anna sanalliset perustelut mielellään kaikille töille, mutta vähintään 5 ja 4 tähden tuotoksille sekä tuotoksille, joista on jotain erityistä sanottavaa.
 5. Perusteluiden ja kommenttien tulee olla positiivissävytteisiä ja kannustavia.
 6. Tekstituotoksille ei ole vähimmäissanamääriä; sisältö on tärkeämpi arviointikriteeri kuin pituus. Oikeinkirjoitus/helppolukuisuus vaikuttaa arviointiin; jos teksti on kovin virheellistä tai vaikeaselkoista, sillä on tulokseen kohtuullisissa määrin vaikutusta sisällöstä riippumatta.
 7. Jos tuotoksessa tulee esiin tai on tulkittavissa kilpailuiden teema-aihe, se tulee huomioida ja siitä antaa niin sanottu bonusplussapiste (+) osallistujan nimen perään. Jos kaksi tuotosta ovat tasavertaisia ja vaikeasti laitettavissa paremmuusjärjestykseen, mutta toisessa on hyödynnetty teema-aihetta ja toisessa ei, teema-aiheinen työ menee edelle. Samoin, jos teema-aiheinen työ on aivan kahden eri tähtikategorian rajamailla, voi bonuspisteen laskea työn eduksi ja sijoittaa sen parempaan kategoriaan. Teema-aiheen toteutuksen tulee olla tuotoksen tekijältä luova idea. Esimerkiksi ennalta-annettu kisakutsun este, joka automaattisesti vastaa teemaa ja on nähtävillä työssä, ei ole teeman luovaa toteuttamista (mutta palvelee oikean Power Jumpin tunnistettavuutta). Myöskään teeman sanoittaminen yhden tai kaksi kertaa ilman sen syvällisempää tai tarkempaa upottamista koko tarinaan, ei ole teeman luovaa toteuttamista. Teema sitä vastoin voi koostua useasta siihen liittyvästä elementistä, tai sen merkitys voi olla syvällisempi ja symbolinen. Teeman hyödyntäminen ei myöskään ole mitenkään edellytys tai vaatimus työltä, eikä sen puutteen tule vaikuttaa tähtikategorioihin ja muuhun arviointiin millään haittaavalla tavalla; työ voi aivan hyvin olla viiden tähden arvoinen ja voittajasuoritus, vaikkei toteuttaisi teemaa. Teeman onnistunut toteutus vaikuttaa ainoastaan positiivisesti ja kohottaa tuotosta mahdollisesti ylöspäin. Teeman tulkinta on tuomarin varassa ja hän katsoo, ymmärtääkö teeman näkyvän työssä plussapisteen arvoisesti. Jos yksikin tuomari antaa plussapisteen työlle, se riittää huolimatta siitä, että muut tuomarit eivät sitä antaisi. (Tuomarit voivat myös keskustella näkemyksistään ja tulla yhteiseen päätökseen plussapisteen suhteen.)

Esimerkkejä perusteluiksi siitä, mikä nosti tekstituotoksen kyseiseen tähti­luokkaan:

 • (erottuva/mieleenpainuva/poikkeuksellinen) toteutustapa, (taitava/erottuva) kuvailu, juonen kiinnostavuus/koukuttavuus/eheys, (kekseliäs/erottuva) tekstityyli, yksityiskohdat, (mukaansa­tempaava/kiinnostava/realistinen/oivaltava/hauska) dialogi, oikeinkirjoitus ja tyylitelty helppolukuisuus, realistisuus, kisainfon hyödyntäminen, (vauhdikas/jännittävä/mukaansatempaava) kisatunnelmallinen kerronta.

Esimerkkejä perusteluiksi siitä, mikä nosti kuvatuotoksen kyseiseen tähtiluokkaan:

  • (yksityiskohtainen/kaunis/erottuva/kisapaikkaa vastaava) tausta, (persoonallinen/erottuva) tekniikka, omaleimaisuus, kekseliäisyys, (harmoninen/rohkea/symbolinen) värimaailma, realistisuus, (tyylikäs/kekseliäs/poikkeavampi) sommittelu, suurkisatunnelma, tarinallisuus, (erityinen/kiinnostava) kuvakulma, (dynamiikka) liikkeen tuntu, (kiinnostava/kekseliäs) kokonaisuus.

Perusteluja (ja mahd. kuvaavia adjektiiveja perustelun tueksi) saa ehdottomasti keksiä lisää – tärkeintä on, että tuomari sanoittaa tekemänsä tuomarointi­ratkaisun jotenkin. Listaus on vain esimerkki. Lisäksi jokainen tuomari kirjoittaa joillekin osallistujille (jaetaan tarvittaessa) myös yksisanaista perustelua pidemmän palautteen.

Kiitos arviointiperusteiden hiomisesta Cee!

Tulokset ja kvaalautuminen

Perusluokkien (1-5) sekä arvoluokan tulokset arvotaan kolmesti lyhyellä arvonnalla. Ensimmäinen kerta sekoittaa osallistumisjärjestyksen ja antaa kilpailijoille lähtönumerot, toinen arpoo varsinaisen perusradan tuloksen. Kolmanteen arvontakertaan otetaan mukaan vain toisen arvontakerran sijoittuneet (ja nollaradan tehneet) ”uusintaan”, jonka järjestys on uusintaratatulos.
Ratsukoille arvotaan myös virhepisteet perus- ja uusintaradalta.
Perusluokkien sijoittuneet siirtyvät automaattisesti kilpailemaan PJ-arvoluokkaan seuraavanlaisilla kertoimilla:
voittaja x3, toiseksi tullut x2, muut x1.
Kaikki tuotoksen tehneet erikoisluokkaan osallistuneet pääsevät automaattisesti arvoluokkaan kertoimin:
voittaja x10, toiseksi tullut x5, muut x3.
Vuodesta 2020 lähtien on arvoluokkaan ollut mahdollista päästä myös rankinglistan kautta: TOP3-kärkeä pitävillä ratsukoilla on oikeus päästä suoraan arvoluokkaan, vaikka eivät menestyisi perusluokissa. Kertoimet ovat tällöin:
rankingykkönen x3, rankingkakkonen ja -kolmonen x1.
(Ranking ei ole käytössä vuoden 2021 tai 2022 kilpailuissa.)
Kilpailuiden viimeisen osallistumispäivän (VIP) on oltava vähintään 2 viikkoa ennen varsinaista kisapäivää, jotta tuotostuomareille jää tarpeeksi aikaa suorittaa haasteellinen tehtävänsä.

 

Osallistumisohjeistus

Osallistumismuoto on seuraava:

Luokka nro
Edustusmaa Ratsastajan etu- ja sukunimi (VRL-00000) – <*a href=”http://osoite”>Ratsun virallinen nimi<*/a> VH-tunnus (taso cm)
+ Mahdolliset linkit lisäarpavalmennuksiin

Poista tähdet! *
Ilmoita edustusmaa kaksikirjaimisena lyhenteenä.
Lisäarpoja PJ-valmennuksista saa vain perusluokkiin! (*)

Esimerkki:

Luokka 6 Erikoisluokka
US John Smith (VRL-12345) – <a href=”http://tamaonhevonen.com/horse”>Mr Horse</a> VH00-123-4567 (130 cm)
Tässä linkissä on tuotos
 

Taso valitaan väliltä 1-5. Se ilmoitetaan erikseen, vaikka osallistuisi vain perusluokkiin, sillä valittu taso määrää arvoluokassa millä estekorkeudella ratsukko kisaa.