Säännöt

Säännöt

Yleiset ikärajat:
– hevosen alaikäraja kilpailuissa on 4 vuotta
– 4-vuotias hevonen saa osallistua 15km ihanneaikamatkoille
– 5-vuotias hevonen saa osallistua 15 ja 30km ihanneaikamatkoille
– nopeuskilpailuissa hevosen on oltava vähintään 5-vuotias
– yli 100km matkoilla hevosen on oltava vähintään 8-vuotias

Järjestettävien kilpailujen matkat:
– 15 km
– 30 km
– 50 km
– 80 km
– 120 km
– 145 km
– 160 km
Kaikki matkat voi järjestää sekä nopeus- että ihanneaikaluokkina. Lue luokkien eroista matkaratsastus-linkin takaa.

Roturajoitukset
Matkaratsastus on siitä monipuolinen laji, että siinä pystyy kilpailemaan millä rodulla tahansa vähintään pienempiä luokkia. 15-30 km matkat taittuvat normaalin tuntihevosen kunnolla helposti, näille matkoille saa siis osallistua minkä rotuisella ja kokoisella hevosella tai ponilla tahansa. Puolipitkille matkoille (50 ja 80 km) saa osallistua vähintään 140 cm korkealla hevosella tai ponilla, kun taas 120km matkasta pidemmille edellytetään yli 148cm säkäkorkeutta.
Myös omaa järkeä saa käyttää miettiessään hevosensa sopivuutta matkaratsastukseen. Kevyet hevoset ovat tässä lajissa parhaimmillaan, raskaat työhevoset jäävät selkeästi esimerkiksi arabialaisten täysiveristen ajoista. Emme kuitenkaan kiellä työhevosillakaan osallistumista, tämä on kiinni omistajan omasta harkinnasta.

Osallistumisrajoitukset
Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen luokkaan/kilpailu.
Yksi ratsastaja voi täyttää korkeintaan 10% osallistujista, esimerkiksi kun luokkaan otetaan 30 osallistujaa, ratsastaja saa tuoda luokkaan 3 hevosta (50 osallistujaa, 5 hevosta jne). Luokkaan tulee mahtua kuitenkin vähintään 20 hevosta.

Ratsu aloittaa aina kilpailemisen 15 tai 30 km nopeus- tai ihanneaikakilpailuista. Saavutettuaan hyväksytyn tuloksen ratsukko on oikeutettu jatkamaan seuraavan mittaiselle matkalle, esimerkiksi 30 km -> 50 km, 50 km -> 80 km ja niin edelleen. Osallistumisoikeus aikaisemmille tasoille säilyy, joten ei ole välttämätöntä jatkaa pidemmille matkoille. Hyväksytty tulos nopeuskilpailuissa on sijoittuminen yli puolenvälin kaikista osallistuneista tai ihanneaikakilpailussa arpomalla tai muulla tavalla saatu hyväksytty tulos.

Kilpailujen järjestäminen
– Säännöt kannattaa lukea huolella läpi ennen kilpailuanomuksen lähettämistä
– Yksi henkilö voi järjestää maksimissaan kolmet kilpailut kerrallaan
– Yhdellä tallilla voi olla vain yhdet kilpailut päivässä. On suositeltavaa, että jokaiseen kutsuun pystyy osallistumaan erikseen, mutta se ei ole pakollista
– Kilpailu on anottava viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä osallistumispäivää
– Tulokset on julkaistava mahdollisimman pian kilpailupäivän jälkeen, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluttua
– Kilpailujen järjestäjä sitoutuu hoitamaan kilpailut loppuun kahden (2) kuukauden kisajärjestämiskiellon uhalla*
– Viimeinen ilmoittautumispäivä on oltava vähintään päivä ennen itse kilpailupäivää eikä kellonaikaa saa rajoittaa
– Yhdessä kilpailussa tulee järjestää vähintään 2 luokkaa, mutta enintään 10 luokkaa

* Järjestämiskielto loppuu heti, kun tulokset ovat tulleet. Mikäli tuloksia ei kuitenkaan ole tullut tuon kahden kuukauden aikana, järjestyskieltoa tulee lisää 6kk, jona aikana ei myöskään saa osallistua muiden järjestämiin kilpailuihin. Osallistumiskiellossa on tällä hetkellä 0 henkilöä.

Kilpailukutsusta tulee löytyä:
– Maininta VMRJ:n alaisuudesta
– VMRJ:n yleiset ikärajoitukset
– Kilpailujen päivämäärä sekä viimeinen ilmoittautumispäivä
– Järjestäjän nimi sekä sähköpostiosoite
– Selkeät osallistumisohjeet (lomake, e-mail…)
– Luokat, mahdolliset osallistumisrajoitukset sekä tulosten ratkaisutavat. Jos kilpailuiden luokissa on eri arvontatapoja, pitää jokaisen luokan yhteydessä olla kerrottu arvontatapa
– VRL-tunnus tai hevosen VH-numero eivät ole tarpeellisia, koska jaos ei ole VRL:n alainen

MALLIKUTSU

Kilpailun anominen ja tulosten lähettäminen
Anomukset lähetetään lomakkeella. Jokainen kohta on pakollinen, lukuun ottamatta ”muuta huomioitavaa”, johon voi laittaa muun muassa tarinaluokkia-merkinnän.

Osallistumista saa rajoittaa järkevissä määrin, esim. pelkät arabeille avoimet luokat ovat sallittuja. Jokaisessa kilpailussa tulee silti olla vähintään yksi kaikille avoin luokka. Ihanneaikakilpailuissa tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Nopeuskilpailuissa järjestäjän on merkittävä sijoitusten lisäksi hyväksyttävästi kilpailunsa suorittaneet, eli puolet maaliin tulleista.

Järjestäjällä voi olla avoimia kilpailuja kerrallaan kolmet, seuraavia kilpailuja ei voi anoa ennen kuin edellisistä on lähetetty tulokset. Kilpailujen järjestäjä ei ole velvollinen tarkistamaan osallistumisoikeuksia, ne ovat osallistujan vastuulla. Virheellisesti kilpaillut hevonen ei ole palkintokelpoinen.

Tulokset lähetetään mahdollisimman pian, viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua kilpailupäivästä, arvonnan jälkeen lomakkeella.

Tulossivu olisi suositeltavaa jättää saataville vähintään neljäksi kuukaudeksi kilpailupäivästä, jotta kaikki ehtivät saada tuloksensa. Suositeltavaa kuitenkin on pitää tulossivu tallessa pysyvästi tulosten varmennusta varten.

Tulosten ratkaisu
Alle kolmen osallistujan luokkia ei järjestetä (poikkeuksena tarinakilpailut). Jos osallistujamäärä jää tämän alle, luokka perutaan. Nopeuskilpailuissa voittaa aina nopein, ihanneaikaluokassa kaikki ihanneaikaan ratsastaneet saavat hyväksytyn tuloksen. Tällä hetkellä VMRJ:n alaisissa kilpailuissa tulokset voidaan ratkaista vain seuraavilla tavoilla:

Lyhyt arvonta ihanneaikakilpailuihin:
Ratsukot arvotaan puolueettomasti arvontakoneella, minkä jälkeen arvotaan vielä niiden osallistujien numerot, jotka hylätään. Hylätyt numerot voi arpoa esimerkiksi random.org:in arvontakoneella . Hylättyjä tulee olla 20% luokasta, esimerkiksi 20 osallistujan luokasta 4 hylätään, 30 osallistujan luokasta 6 hylätään ja niin edelleen. Hylättyjen määrän saat laskettua 0,2 x osallistujamäärä, esimerkiksi 0,2 x 20 = 4, pyöristys ylöspäin. Vaihtoehtoisesti luokassa voi hylätä myös viimeisiksi tulleet, jolloin erillistä hylättyjen arpomista ei tarvitse suorittaa. Tällöinkin hylättyjä tulee olla 20% osallistujamäärästä.

Lyhyt arvonta nopeuskilpailuihin:
Lyhyt arvonta suoritetaan arvontakoneella. Sijat jaetaan normaalisti 1. sijasta eteenpäin, kuitenkin vain puolet saavat etenemisoikeuden. Mikäli luokkaan osallistuu 30 hevosta, niistä 15 saa oikeuden edetä seuraavalle tasolle, mikäli luokkaan osallistuu 25 hevosta, niistä 13 saa etenemisoikeuden. Parittomista siis niinsanotusti pienempi puolikas hylätään.

Kysymykset/tarina:
Osallistujat osallistuvat tuotoksen kanssa, tuotokset asetetaan paremmuusjärjestykseen. Ihanneaikakilpailuissa tulee tuotoskisoissakin 20 % osallistuneista hylätä, eli viimeisimmiksi jääneet tarinat. Nopeuskilpailuissa puolet saavat etenemisoikeuden.

Pisteiden jakautuminen:
Kilpailuiden järjestäjä merkitsee pisteet tulossivulle tulosten yhteydessä.

Ihanneaikakilpailut:
1. 10 pistettä
2. 9 pistettä
3. 8 p.
4. 7 p.
Ja niin edelleen.
Lisäksi 1 piste kaikille hyväksytyille tuloksille. Mikäli osallistujia on alle kymmenen, saa ensimmäinen 5 pistettä, toinen 4 pistettä, kolmas 3 pistettä ja niin edelleen, hyväksytysti luokan suorittaneet saavat normaalisti yhden pisteen. Hylätyt eivät saa ollenkaan pisteitä.

Nopeuskilpailut:
Vastaavasti, kuin ihanneaikakilpailuissa, mutta vain etenemään pääsevät ratsukot saavat 1 pisteen. Pisteitä ei siis jaeta alle puolivälin sijoittuneille ollenkaan.

Tarinakilpailut:
Vastaavasti kuin ihanneaikakilpailuissa, mutta pisteitä tuplasti, eli 1. 20 pistettä, 2. 18 pistettä, 3. 16 pistettä ja niin edelleen. Myös hylätyille osallistujille jaetaan yksi piste.

VMRJ-CUP:
Kahden kuukauden välein järjestettävässä VMRJ-Cupissa kisataan kaikilla matkoilla ihanneaikaluokissa. Cup-kilpailuissa on jaossa tuplapisteet, hylätyt ratsukot eivät saa pisteitä. Mikäli luokassa on alle kymmenen osallistujaa, jaetaan luokasta pisteitä seuraavasti: ensimmäiselle 10 pistettä, toiselle 8 pistettä, kolmannelle 6 pistettä ja niin edelleen, kaikki hyväksytysti matkan suorittaneet saavat 2 pistettä. Luokka pidetään, mikäli osallistujia on kolme tai enemmän. Cup-sijoituksista saa lisäpisteitä VMRJ:n laatuarvostelussa.

Mikäli säännöissä jokin kohta aiheuttaa päänvaivaa, kysy rohkeasti selvennystä sähköpostitse tai Keskusta-foorumin kautta.