Pisteytys

Pisteytys jakautuu viiteen eri osa-alueeseen (kilpailuosio, sukuosio, jälkeläisosio, lisäpisteosio sekä CUP-osio), joista saadut pisteet lasketaan yhteen ja näin saadaan käsitys hevosen laadusta. Muista lajeista poiketen painotus on juurikin kisamenestyksessä, niin hevosen itsensä, kuin sen vanhempien ja jälkeläisten saavuttamassa. Westernlajeissa esimerkiksi hevosen rakenteelle ei ole yhtä oikeaa ihannetta, joten kuvien arvostelu on siirretty lisäpisteiden yhdeksi osuudeksi.

Palkinnot ja pisterajat

WRJ-I: 100p →
WRJ-II: 85-99,9p
WRJ-III: 70-84,9p

☆ Maksimipistemäärä on 110p + CUP- ja Champions-pisteet.
Alle 70 pisteen hevosta ei palkita.


♘ Kilpailumenestys – max. 40p

Kilpailumenestys on mahdollista pisteyttää joko sijoitusten tai porrastettujen ominaisuuspisteiden mukaan.

 • Pisteytys sijoituksista:
  • 1 sijoitus WRJ:n alaissa kisoissa = 1p
  • Täydet pisteet saadakseen hevosella on oltava vähintään 40 WRJ:n alaista sijoitusta merkittynä sivuillaan. Myös CUP-sijoitukset ja Champions-kisojen sijoitukset huomioidaan kilpailumenestyksessä, minkä lisäksi niistä saa lisäpisteitä omassa osiossaan.
 • Pisteytys ominaisuuspisteistä:
  • Pisteet lasketaan porrastettujen pistelaskurilla, johon syötetään arvosteltavan hevosen VH-tunnus, jaos ja vaikeustaso, joka määräytyy tämän sivun mukaisesti.
  • Pisteet luetaan kohdasta ”Kisapisteet”.

♘ Vanhempien menestys – max. 20p (+ 5 lisäpistettä)

Suvullisten pisteytys

 • Pisteytys sijoituksista:
  • 1 sijoitus WRJ:n alaissa kisoissa = 0,5p
  • Täydet pisteet saa, kun vanhemmilla on yhteensä vähintään 40 sijoitusta
 • Pisteytys ominaisuuspisteistä:
  • Pisteet lasketaan porrastettujen pistelaskurilla, johon syötetään vanhemman VH-tunnus, jaos ja vaikeustaso, joka määräytyy tämän sivun mukaisesti.
  • Pisteet luetaan kohdasta ”Pisteet hevosen vanhemmille/jälkeläisille” ja siitä saatu tulos kerrotaan vielä kahdella.
 • Lisäksi mahdollista saada max. 5 lisäpistettä:
  • Yhdestä WRJL-palkitusta vanhemmasta saa +2 lisäpistettä
  • Kahdesta WRJL-palkitusta vanhemmasta saa +5 lisäpistettä
  • Suvun muista WRJL-palkituista hevosista saa +1 lisäpisteen / yksi palkittu hevonen. Enimmäispistemäärä ei kuitenkaan voi ylittyä.
  • Suvun WRJL-palkintojen tulee löytyä arvosteltavan hevosen sivuilta; tuomari ei ole velvollinen käymään sukua lävitse muiden kuin vanhempien osalta.

Kaikki sijoitukset / ominaisuuspisteet voivat olla vain yhdeltä vanhemmalta. Suvullisten hevosten vanhempien kilpailumenestystä ei voi korvata sukuselvityksellä, mutta sijoitukset voidaan laskea vanhemman VRL-rekisterisivulta. Kerro siitä ilmoittaessasi hevosta arvosteluun!

Suvuttomien pisteytys

Suvuton hevonen arvostellaan sukuselvityksestä, josta on mahdollista saada enintään 20 pistettä.

 • Yhden polven sukuselvityksellä enintään 8p (max. 4p/hevonen)
 • Kahden polven sukuselvityksellä enintään 20p (ensimmäisestä polvesta max. 4p/hevonen, toisesta polvesta max. 3p/hevonen)
  • Sukuselvityksessä arvostellaan tekstin luettavuutta (yhtenäisyys, oikeinkirjoitus) sekä sisältöä (monipuolinen, rikas kerronta), pituusvaatimuksia ei ole
  • Keksityistä palkinnoista ei saa lisäpisteitä

♘ Jälkeläisten menestys – max. 20p (+ 5 lisäpistettä)
 • Pisteytys sijoituksista:
  • 1 sijoitus WRJ:n alaissa kisoissa = 0,5p
  • Täydet pisteet saa, kun jälkeläisillä on yhteensä vähintään 40 sijoitusta
 • Pisteytys ominaisuuspisteistä:
  • Pisteet lasketaan porrastettujen pistelaskurilla, johon syötetään jälkeläisen VH-tunnus, jaos ja vaikeustaso, joka määräytyy tämän sivun mukaisesti.
  • Pisteet luetaan kohdasta ”Pisteet hevosen vanhemmille/jälkeläisille” ja siitä saatu tulos kerrotaan vielä kahdella.
 • Lisäksi mahdollista saada max. 5 lisäpistettä:
  • Yhdestä WRJL-palkitusta jälkeläisestä saa +2 lisäpistettä
  • Kahdesta tai useammasta WRJL-palkitusta jälkeläisestä saa +5 lisäpistettä

Kaikki sijoitukset / ominaisuuspisteet voivat olla vain yhdeltä jälkeläiseltä. Sijoitukset voidaan laskea myös jälkeläisen VRL-rekisterisivulta. Kerro siitä ilmoittaessasi hevosta arvosteluun!


♘ Lisäpisteet – max. 20p
 • Luonnekuvaus: max. 6 lisäpiste
  • +1p, jos luonnekuvaus on realistinen, eikä esimerkiksi nautoja säikkyvää hevosta kehuta hyväksi karjahevoseksi
  • +1p, jos luonnekuvauksessa kerrotaan, millainen hevonen on lännenratsuna. Kuvaus voi olla yleinen tai koskea jonkin tietyn lännenratsastuksen alalajin tehtäviä.
  • +1p, jos luonnekuvauksessa kerrotaan, millainen hevonen on hoitotilanteessa tai muussa maasta käsittelyä vaativassa tilanteessa, esimerkiksi harjauksen, lastauksen tai kengityksen aikana.
  • +1p, jos luonnekuvaus on kieliasultaan lähes virheetön, eli se ei sisällä esimerkiksi toistuvia kirjoitus-, yhdyssana- tai pilkkuvirheitä.
  • +1p, jos luonnekuvaus on helppolukuinen, tyyliltään hyvä ja yhtenäinen, eikä se sisällä asioiden turhaa toistoa
  • +1p, jos luonnekuvaus on omistajan itse kirjoittama
 • Päiväkirjamerkinnät, lännenratsastuksen tarinakilpailuiden tarinat ja westernvalmennukset: max. 10p
  • tekstin tulee olla vähintään 150 sanaa pitkä ja siitä on mahdollista saada max. 2p + 1 lisäpiste, mikäli teksti on omistajan kirjoittama
  • alle 150 sanaiset tekstit niputetaan yhteen ja ne arvostellaan yhtenä tuotoksena, mikäli niiden yhteenlaskettu sanamäärä on vähintään 150
  • pistevähennyksiä voidaan tehdä, mikäli teksti on hankalasti luettavaa (kirjoitusvirheet, epäselvä kerronta..) tai siinä on vain sivuttu arvosteltavaa hevosta
 • Tarinakilpailut: max. 5p
  • 1p / sijoitus
  • 0,5p / osallistuminen
   Tarinakilpailuiden täytyy olla WRJ:n alaisia westernkilpailuita, jaoksettomista tai muiden lajien tarinakilpailuista ei pisteitä myönnetä.
 • Aiemmin myönnetyt palkinnot: 1p / palkinto
  • Kantakirjapalkinto
  • Näyttelyarvonimet:
   • NJ: VIR MVA, Champion, Champion-ruuna, Champion-nuori varsa, Champion-maitovarsa
   • PKK: VIP MVA, Finest, PP-MVA, PPK-Valio, Finest Foal
   • VSN: Champion, National Champion, World Champion, Ridden Champion, Overall Champion
   • Hevonen palkitaan vain yhdestä arvonimestä / näyttelyjaos, vaikka sille olisi myönnetty niitä useampia
  • Palkinto Yleislaatuarvostelussa (YLA)
  • Palkinto rotulaatuarvostelussa (esim. SLA)
 • Kuvagalleria: max. 3p
  • Westernkuvat (max. 2p)
   • 1p, jos hevosella on yksi westernkuva
   • 2p, jos hevosella on vähintään kaksi westernkuvaa
   • westernkuviksi lasketaan kuvat, joissa hevosella on yllään jokin selkeästi westernhenkinen varuste, tai joissa suoritetaan selvästi jotain lännenratsastuksen tehtävää
  • Monipuolisuus (max. 2p)
   • 1p, jos hevosella on vähintään kaksi erilaista kuvaa
   • 2p, jos hevosella on vähintään neljä erilaista kuvaa
   • erilaisiksi kuviksi lasketaan esimerkiksi rakennekuva, pääkuva ja ratsastuskuva

♘ CUP-sijoitukset ja Champions-tittelit – rajattomasti pisteitä
 • 1 sijoitus WRJ-CUP:issa = 0,5p
 • WRJ Champions -titteleistä saa pisteitä seuraavanlaisesti:
  1st = 3p
  2nd = 2p
  3rd = 1p
  Champions-tuloksista finaalin kolme ensimmäistä saavat pisteitä siitä huolimatta, ovatko he virallisesti sijoittuneet luokassa vai eivät (finaalipäivän luokissa voi olla niin vähän osallistujia, että esimerkiksi vain ensimmäinen ratsukko sijoittuu virallisesti, vaikka kaikki kolme ensimmäistä saavatkin Champions-tittelin). CUP-sijoitusten ja Champions-titteleiden tulee olla selkeästi merkittynä arvosteltavan hevosen sivuilla, jotta niistä myönnetään pisteitä.

VIRTUAALINEN LÄNNENRATSASTUSJAOS