Porrastettujen pisteytys

Porrastettujen kilpailuiden laatuarvostelupisteet joko arvosteltavalle hevoselle itselleen tai sen vanhemmalle tai jälkeläiselle lasketaan VRL:n porrastettujen pistelaskurilla. Laskuriin syötetään hevosen rekisteritunnus, jaokseksi valitaan WRJ ja koulutustaso määräytyy ao. sääntöjen sekä taulukoiden mukaisesti.

Hevosen sivuilla koulutustasona on merkittynä jokin seuraavista:

  1. Lajiryhmä, esimerkiksi maastakäsiteltävät lajit
   – laskurissa hevosen koulutustasoksi merkitään korkein mahdollinen vaikeustaso, jolla maastakäsiteltäviä lajeja on mahdollista järjestää (vt. 5)
  2. Alalaji, esimerkiksi western pleasure
   – laskurissa hevosen koulutustasoksi merkitään korkein mahdollinen vaikeustaso, jolla pleasure-luokkia on mahdollista järjestää (vt. 5)
   – mikäli hevosella haluaa kilpailla vain pleasure-luokkia, sen kanssa joutuu välillä osallistumaan hevosen nykyiseen tasoon nähden yhtä tasoa korkeampiin luokkiin
   mikäli hevoselle on merkitty painotuslajiksi useampi kuin yksi alalaji, arvioidaan se korkeamman vaikeustason lajista
  3. All-rounder
   – laskurissa hevosen koulutustasoksi merkitään korkein mahdollinen vaikeustaso, jolla WRJ:n alaisia porrastettuja kilpailuita on mahdollista järjestää (vt. 8)
   mikäli hevosen sivuille ei ole merkitty koulutustasoksi mitään lajiryhmää tai alalajia, arvostellaan se all-rounderina

Maastakäsiteltävät lajit

Seurataso Aluetaso Kansallinen taso
Halter showmanship vt. 0 vt. 2 vt. 4
Halter vt. 0 vt. 2 vt. 4
Trail-in-hand vt. 1 vt. 3 vt. 5

Ratsastuslajit

Seurataso Aluetaso Kansallinen taso
Western horsemanship vt. 0 vt. 2 vt. 4
Western trail vt. 0 vt. 2 vt. 4
Western riding vt. 0 vt. 3 vt. 6
Western pleasure vt. 1 vt. 3 vt. 5
Ranch trail vt. 1 vt. 3 vt. 5
Versatile horse vt. 1 vt. 4 vt. 7
Reining vt. 1 vt. 4 vt. 7
Freestyle reining vt. 2 vt. 5 vt. 8

 Aikaratsastuslajit

Seurataso Aluetaso Kansallinen taso
Keyhole race vt. 0 vt. 3 vt. 6
Pole bending vt. 1 vt. 4 vt. 7
Barrel racing vt. 2 vt. 5 vt. 8

Karjankäsittelylajit

Seurataso Aluetaso Kansallinen taso
Calf roping vt. 0 vt. 3 vt. 6
Breakaway roping vt. 0 vt. 3 vt. 6
Cutting vt. 1 vt. 4 vt. 7
Reined cow horse vt. 2 vt. 5 vt. 8

VIRTUAALINEN LÄNNENRATSASTUSJAOS