Lajit

★ Maastakäsiteltävät lajit

Halter
Halter ei ole ratsastusluokka, vaan siinä hevonen esitetään maasta käsin. Halter vastaa eniten perinteisiä näyttelyitä, joissa arvostellaan hevosen liikkeitä ja rakennetta. Mikäli luokkaa ei ole rajattu sen kummemmin, saavat halteriin osallistua kaikenrotuiset hevoset ja ponit. Halter-luokan voi halutessaan ratkaista näyttelyiden tavoin tuomaroimalla hevosen rakennetta. Katso video!

Halter Showmanship
Halter Showmanship on lähes vastakohta tavalliselle halterille, sillä siinä hevosen rakenne ei ole arvostelukohteena. Halter Showmanshipissä arvostellaan enemmän itse esittäjää, hänen taitoaan esittää ja hallita hevonen maasta käsin. Hevosen tulee luokassa olla hyvin hoidettu ja hyväkäytöksinen. Esittäjän täytyy luokkaa varten pukeutua siististi ja asianmukaisesti. Halter Showmanship -luokkiin voi osallistua minkä rotuinen hevonen tai poni tahansa. Katso video!

Trail-In-Hand (UUSI!)
Trail-In-Hand on yksilöpainotteinen maastakäsittelyluokka, joka sopii erinomaisesti myös nuorille, mutta vähintään yksivuotiaille hevosille ja poneille rotuun katsomatta. Varustuksena toimii ainoastaan riimu ja naru. Riimun ja narun saa itse päättää, mutta ihanteellisimmat vaihtoehdot ovat joko halter-riimu ketjunarulla tai naruriimu. Tarkoituksena on suorittaa viiden (5) esteen trail-rata hevosta taluttaen. Esteet ovat samoja kuin ratsain suoritetussa trailissa, mutta vain ilman laukkatehtäviä. Hevosen tulee olla rento ja kuuliainen, eikä sen tule turhia hidastella. Suorituspisteitä vähentävät esimerkiksi hevosen ohjaaminen sitä koskettamalla, esteen virheellinen ylitys tai hevosen kieltäytyminen. Luokan tarkoituksena on erityisesti tutustuttaa nuoria ja lajissa uusia hevosia trailin esteisiin ja tehtäviin.

★ Ratsastuslajit

Reining (Reining-kuvioita)
Reining on pitkälti lännenratsastuksen vastine kouluratsastukselle. Siinä ratsastetaan laukassa rata, joka koostuu useista eri liikkeistä, esimerkiksi isoista, nopeista ja pienistä, hitaista laukkaympyröistä, laukanvaihdoista, liukuvista pysähdyksistä (sliding stop), spineistä (hevonen pyörii vauhdikkaasti sisätakajalan ympäri), nopeista käännöksistä (rollback) sekä peruutuksesta. Reiningissä tärkeää on, että hevonen on joka askeleella kontrollissa mahdollisimman vähäisillä avuilla. Ohjauksen ei tulisi näkyä ulkopuolisille. Hevonen tulee siis esittää löysällä ohjalla yhdellä kädellä. Reiningiä voi ratsastaa millä tahansa hevosrodulla, mutta amerikkalaiset hevosrodut ovat siihen kaikista sopivimpia. Hevosen tulee olla urheilullinen, kuuliainen, nopea ja erittäin herkkä ratsastajan avuille. Lisäksi hevosella tulee olla hyvä koordinaatiokyky ja vahva takaosa pystyäkseen tekemään liukupysähdyksiä ja nopeita käännöksiä. Katso video!

Freestyle Reining
Freestyle Reining on reiningiä, mutta freestylessä panostetaan pukeutumiseen ja musiikkiin. Tarkoituksena on muodostaa oma ohjelma annetuista liikkeistä, miettiä ohjelmaan sopiva musiikki ja asustaa sekä ratsastaja, että hevonen siihen sopiviksi. Freestylen saa halutessaan ratsastaa myös ilman satulaa tai jopa ilman suitsia. Katso video!

Versatile Horse
Versatile Horse on harvinaisempi, vain pohjoismaissa harrastettu luokka. Sen vakio-ohjelmassa yhdistellään trailia, western ridingiä sekä reiningiä, ja se on tarkoitettu yli 6-vuotiaille hevosille ja poneille. Virtuaalimaailmassa perinteisiin kisoihin osallistuvien hevosten ikää ei kuitenkaan vahdita. Tarkoituksena on tuoda esiin hevosen kyvyt mahdollisimman monipuolisesti. Luokka ratsastetaan aina kankikuolaimilla ja yhdellä kädellä. Luokkaan voi osallistua minkä rotuisella hevosella tahansa. Katso video!

Western Riding
Western Riding on yksilösuoritus, jossa arvostellaan sekä ratsastajaa, että hevosta. Se on eräänlainen reiningin ja pleasuren välimuoto. Ohjelmaan kuuluu muun muassa puominylityksiä, kiemurauria, laukanvaihtoja ja peruutuksia. Arvostelun kohteena ovat hevosen askellajien laatu, kuuliaisuus, tavat ja luonne, sekä erikseen laukanvaihdot. Hevosen on esiinnyttävä sopivassa temmossa, sen tulee olla herkkä ja hyvätapainen sekä irtonaisesti ja kevyesti liikkuva. Western Ridingiin voi osallistua minkä rotuisella hevosella tahansa, kunhan se muutoin soveltuu luokan ”vaatimuksiin”. Katso video!

Western Horsemanship
Horsemanshipissä arvostellaan erityisesti ratsastajaa, ratsastajan istuntaa, apujenkäyttöä sekä hevosen hallintaa. Luokassa esitetään ensin yksitellen määrätty ohjelma, ja sen jälkeen kaikki osallistujat kokoontuvat yhdessä areenalle esittämään yhtä aikaa eri askellajeja. Ohjelma voi sisältää voltteja eri askellajeissa, käännöksiä, pysähdyksiä sekä siirtymisiä ja peruutuksia. Ratsukon on osoitettava keskinäistä luottamusta ja varmuutta. Luokkaan soveltuvat kaikenrotuiset hevoset ja ponit. Katso video!

Western Trail
Trail on pitkälti lännenratsastuksen vastine esteratsastukselle. Luokassa ratsukko suorittaa tehtäväradan, jonka ”esteet” jäljittelevät maastossa eteen tulevia esteitä. Rataan kuuluu 6-11 estettä, joista pakollisia ovat puomit, peruutus ja portti, joka ratsastajan tulee avata ja sulkea satulasta käsin. Vaihtoehtoisia esteitä tai tehtäviä voivat lisäksi olla esimerkiksi silta, pressun ylitys, postilaatikko, esineen siirto, takin pukeminen jne. Tavoitteena on ratsastaa rata tasaisen siististi ja helpon näköisesti ilman viivytyksiä. Trail-hevosen tulee olla elegantti ja vastata helposti apuihin. Mitään roturajoituksia ei ole, vaan kaikenrotuiset hevoset ja ponit voivat kilpailla trailissa. Katso video!

Ranch Trail
Ranch Trail on tavallista trailia monipuolisempi vaihtoehto. Siinä pakollisia tehtäviä ovat portin aukaisu ja sulkeminen satulasta käsin, esineen perässä vetäminen sekä tuomarin valinnan mukaan joko esineen lassoaminen selästä käsin (dummy) tai hevosen maahan sitominen (ground tie). Rataan kuuluu 6-8 estettä. Vaihtoehtoisia esteitä voivat esimerkiksi olla vesieste, sadetakki, vapaaehtoinen ground tie, silta jne. Ranch Trailissa voivat kilpailla kaikenrotuiset hevoset ja ponit. Katso video!

Western Pleasure
Western Pleasure on ryhmälaji, jossa arvostellaan hevosta, sen muotoa, askellajeja ja herkkyyttä. Tavoitteena on, että hevonen on ratsastajalle kaikin puolin mahdollisimman mukava ratsu. Kaikki ratsukot ovat yhtä aikaa radalla ja ratsastavat eri askellajeissa sekä suorittavat peruutuksen. Hevosen on oltava herkkä ja vastattava helposti apuihin. Voittaja on se, jonka hevosella tuomari mieluiten haluaisi ratsastaa! Pleasureen voivat osallistua kaikenrotuiset hevoset ja ponit. Katso video!

★ Aikaratsastuslajit


Barrel Racing -kartta © Minni (lähteet 1 & 2)

Barrel Racing
Barrel Racing on aikaratsastusluokka, jossa periaatteena on kiertää kolme tynnyriä apilanmuotoisella radalla mahdollisimman nopeasti sekä tietenkin kaatamatta tynnyreitä. Luokassa ratsastetaan kaksi lähtöä ja aika ratkaisee sijoituksen. Barrel Racingiin hyviä rotuja ovat esimerkiksi räjähtävän nopeat quarter, paint, appaloosa, arabialainen täysiverinen sekä muut ketterät hevos- ja ponirodut. Katso video!

Pole Bending
Pole Bending on aikaratsastusluokka, jossa periaatteena on pujotella serpentiinirataa kuuden tolpan lomitse mahdollisimman nopeasti, kumoamatta tolppia. Luokassa ratsastetaan kaksi lähtöä ja aika ratkaisee sijoituksen. Pole Bendingiin erinomaisesti sopivia rotuja ovat samat, kuin Barrel Racingissä, toki kaikilla roduilla sitä voi harrastaa. Katso video!

Keyhole Race
Keyhole Race on aikaratsastusluokka, jossa ratsastetaan annettu tehtävä ohjeiden mukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Radalla on myös pysähdys sekä äkkinäisiä käännöksiä. Keyhole Raceen hyviä rotuja ovat nopeat ja ketterät hevoset ja ponit. Katso video!

★ Karjankäsittelylajit

Calf Roping poistettu WRJ:n alaisuudesta 28/11/2021.

Cutting
Cutting on karjankäsittelylaji, jossa hevosen on itsenäisesti pidettävä ratsastajan valitsema nauta laumasta erillään mahdollisimman pitkään. Ratsastaja siis käytännössä vain istuu selässä löysin ohjin, ja hevonen estää nautaa palaamasta takaisin laumaan. Tehtävässä arvostellaan ammattitaitoa sekä hevosen karjavaistoa. Eläimet eivät saa stressaantua tehtävässä liikaa. Quarterhevonen on tyypillisin ja sopivin rotu, sillä niillä karjavaisto tulee luonnostaan. Muidenkin rotujen edustajat toki saavat luokkaan osallistua, mutta karjahevosrodut ovat siihen kaikista pätevimpiä. Katso video!

Reined Cow Horse
Reined Cow Horse, tunnettu myös nimellä working cow horse, on kilpailulaji, jossa yhdistellään reiningiä ja naudan ohjailua. Luokassa ratsukko suorittaa yhteensä kolme erilaista työosuutta. Ensimmäisessä esitetään reining-liikkeitä (liukupysähdyksiä, spinejä, peruutuksia, nopeita käännöksiä). Toisessa osassa ratsukon tehtävänä on pitää areenalle laskettua vasikkaa areenan toisessa reunassa mahdollisimman kauan (boxing) ilman. Kolmannessa osassa ratsukon tulee saada vasikka keskelle kenttää ja pitää se pois areenan reunoilta (circling). Suorituksessa arvostellaan aikaa, hevosen ja ratsastajan yhteistyötä sekä karjanajokykyä. Vasikan ja hevosen on pysyttävä koko suorituksen ajan mahdollisimman rauhallisina. Katso video!

Breakaway Roping
Breakaway Roping on muunnos Calf Ropingista. Breakaway Ropingissa ratsukon on mahdollisimman nopeasti lassottava areenalle vapautettu vasikka. Lassoamisen jälkeen ratsukon tulee pysähtyä, jolloin ajanotto loppuu. Aika ratkaisee, eli nopein suoritus voittaa. Heti lassoamisen jälkeen vasikka on päästettävä irti. Toisin kuin Calf Ropingissa, tässä lajissa vasikan jalkoja ei sidota. Katso video!

VIRTUAALINEN LÄNNENRATSASTUSJAOS